"Họ quyết định phá vỡ truyền thống và bổ nhiệm một người Thụy Điển làm người quản lý đội tuyển Anh." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Họ quyết định phá vỡ truyền thống và bổ nhiệm một người Thụy Điển làm người quản lý đội tuyển Anh." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ quyết định phá vỡ truyền thống và bổ nhiệm một người Thụy Điển làm người quản lý đội tuyển Anh." dịch câu này sang tiếng anh là: They decided to break with tradition and appoint a Swede as the England manager.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login