"Công ty vẫn hy vọng tìm được người mua, nhưng tương lai có vẻ ảm đạm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Công ty vẫn hy vọng tìm được người mua, nhưng tương lai có vẻ ảm đạm." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ty vẫn hy vọng tìm được người mua, nhưng tương lai có vẻ ảm đạm." câu này tiếng anh dịch: The company still hopes to find a buyer, but the future looks bleak .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login