"Cô ấy là một diễn giả công chúng tự tin, tự chủ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô ấy là một diễn giả công chúng tự tin, tự chủ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy là một diễn giả công chúng tự tin, tự chủ." câu này dịch sang tiếng anh:She's a confident, self-possessed public speaker.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login