"Ông là một nông dân trồng lúa." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Ông là một nông dân trồng lúa." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một nông dân trồng lúa." tiếng anh dịch: He is a rice farmer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login