"Các nghị sĩ tiếp tục trung thành với các đảng mà họ thuộc về." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Các nghị sĩ tiếp tục trung thành với các đảng mà họ thuộc về." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nghị sĩ tiếp tục trung thành với các đảng mà họ thuộc về." tiếng anh dịch: MPs kept up their outward allegiance to the parties they belonged to.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login