"Một cành cây gãy dưới chân tôi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Một cành cây gãy dưới chân tôi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một cành cây gãy dưới chân tôi." tiếng anh câu này dịch: A twig snapped under my feet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login