"Đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng không có con." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng không có con." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng không có con." dịch câu này sang tiếng anh: It was a happy but childless marriage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login