"Các khách sạn khác đều đầy đủ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Các khách sạn khác đều đầy đủ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các khách sạn khác đều đầy đủ." dịch câu này sang tiếng anh là: The other hotels are all full.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login