"Không có cách nào để vượt qua những ngọn núi, những con đường nhỏ nhất vào thời điểm này trong năm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Không có cách nào để vượt qua những ngọn núi, những con đường nhỏ nhất vào thời điểm này trong năm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có cách nào để vượt qua những ngọn núi, những con đường nhỏ nhất vào thời điểm này trong năm." câu này dịch sang tiếng anh:There's no way to cross the mountains, leastways at this time of the year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login