"Đó là tỷ lệ cược rằng cô ấy sẽ không đến." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Đó là tỷ lệ cược rằng cô ấy sẽ không đến." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là tỷ lệ cược rằng cô ấy sẽ không đến." tiếng anh dịch: It's odds on that she won't come.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login