"Tôi đã giải thích nhiều lần, nhưng ngay cả bây giờ họ không hiểu." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi đã giải thích nhiều lần, nhưng ngay cả bây giờ họ không hiểu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã giải thích nhiều lần, nhưng ngay cả bây giờ họ không hiểu." tiếng anh câu này dịch: I have explained again and again, but even now they don't understand.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login