"Chúng tôi đã làm sáu hoặc tám giờ trong yên xe mỗi ngày." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Chúng tôi đã làm sáu hoặc tám giờ trong yên xe mỗi ngày." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã làm sáu hoặc tám giờ trong yên xe mỗi ngày." câu này tiếng anh là: We did six or eight hours in the saddle every day.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login