"Đôi mắt đen to tròn của cô gần như phát sáng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Đôi mắt đen to tròn của cô gần như phát sáng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đôi mắt đen to tròn của cô gần như phát sáng." câu này dịch sang tiếng anh là: Her large dark eyes were almost luminous.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login