"Một từ điển liệt kê các từ, một ngữ pháp nêu các quy tắc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một từ điển liệt kê các từ, một ngữ pháp nêu các quy tắc." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một từ điển liệt kê các từ, một ngữ pháp nêu các quy tắc." tiếng anh là: A dictionary lists the words, a grammar states the rules.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login