"Mua hai đĩa CD và nhận một đĩa khác hoàn toàn miễn phí." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Mua hai đĩa CD và nhận một đĩa khác hoàn toàn miễn phí." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mua hai đĩa CD và nhận một đĩa khác hoàn toàn miễn phí." tiếng anh câu này là:Buy two CDs and get another completely free.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login