"Tôi nhận được tất cả các khoản tiền lẫn lộn bất cứ khi nào tôi đi du lịch nước ngoài." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi nhận được tất cả các khoản tiền lẫn lộn bất cứ khi nào tôi đi du lịch nước ngoài." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nhận được tất cả các khoản tiền lẫn lộn bất cứ khi nào tôi đi du lịch nước ngoài." dịch câu này sang tiếng anh là: I get all mixed up over the money whenever I travel abroad.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login