"Jed là một người đàn ông mạnh mẽ, được xây dựng tốt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Jed là một người đàn ông mạnh mẽ, được xây dựng tốt." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jed là một người đàn ông mạnh mẽ, được xây dựng tốt." câu này tiếng anh dịch: Jed was a powerful, well-built man.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login