"Bạn đã xem đoạn văn về thị trường chứng khoán?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bạn đã xem đoạn văn về thị trường chứng khoán?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã xem đoạn văn về thị trường chứng khoán?" câu này dịch sang tiếng anh:Did you see the paragraph about the stock market?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login