"Họ đẩy anh ta vào phòng sau và trói anh ta lại." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Họ đẩy anh ta vào phòng sau và trói anh ta lại." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đẩy anh ta vào phòng sau và trói anh ta lại." tiếng anh dịch: They thrust him into the back room and tied him up.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login