"Anh ta hầu như không đạt đến tuổi trưởng thành khi kết hôn." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Anh ta hầu như không đạt đến tuổi trưởng thành khi kết hôn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta hầu như không đạt đến tuổi trưởng thành khi kết hôn." dịch sang tiếng anh: He had barely reached manhood when he married.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login