"Cô ấy là một người Công giáo tốt và thường xuyên đi xưng tội." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Cô ấy là một người Công giáo tốt và thường xuyên đi xưng tội." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy là một người Công giáo tốt và thường xuyên đi xưng tội." câu này dịch sang tiếng anh:She is a good Catholic and goes to confession regularly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login