"Sau đó, cô đã rút lại ứng cử viên của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Sau đó, cô đã rút lại ứng cử viên của mình." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau đó, cô đã rút lại ứng cử viên của mình." tiếng anh là: She later withdrew her candidacy .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login