"Tài liệu viết của bạn nằm trong ngăn kéo trên cùng của bàn của bạn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tài liệu viết của bạn nằm trong ngăn kéo trên cùng của bàn của bạn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tài liệu viết của bạn nằm trong ngăn kéo trên cùng của bàn của bạn." tiếng anh dịch: Your writing materials are in the top drawer of your desk.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login