"Nó không phải là dễ dàng để thực hiện lựa chọn của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nó không phải là dễ dàng để thực hiện lựa chọn của chúng tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó không phải là dễ dàng để thực hiện lựa chọn của chúng tôi." câu này dịch sang tiếng anh:It was not easy to make our selection .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login