"Tôi được hướng dẫn rằng 20.000 đô la đã được trả vào tài khoản của tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi được hướng dẫn rằng 20.000 đô la đã được trả vào tài khoản của tôi." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi được hướng dẫn rằng 20.000 đô la đã được trả vào tài khoản của tôi." tiếng anh là: I was instructed that $20,000 had been paid into my account.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login