"Ý tưởng của ông nhanh chóng đạt được sự tín nhiệm giữa các nhà kinh tế." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Ý tưởng của ông nhanh chóng đạt được sự tín nhiệm giữa các nhà kinh tế." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ý tưởng của ông nhanh chóng đạt được sự tín nhiệm giữa các nhà kinh tế." dịch sang tiếng anh là: His ideas quickly gained credence among economists.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login