"Chân tôi chìm xuống đất mềm." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Chân tôi chìm xuống đất mềm." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chân tôi chìm xuống đất mềm." câu này tiếng anh là: My feet sank into the soft ground.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.