"Người La Mã cổ đại đã thống trị một phần lớn của khu vực đó." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Người La Mã cổ đại đã thống trị một phần lớn của khu vực đó." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người La Mã cổ đại đã thống trị một phần lớn của khu vực đó." dịch sang tiếng anh: The ancient Romans had dominion over a large part of that area.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login