"Rất nhiều người được phân loại là điên và đóng cửa một cách không cần thiết." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Rất nhiều người được phân loại là điên và đóng cửa một cách không cần thiết." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rất nhiều người được phân loại là điên và đóng cửa một cách không cần thiết." câu này tiếng anh dịch: A lot of people are classed as mad and shut away unnecessarily.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login