"Bạn là một người thân yêu để giúp tôi làm việc." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Bạn là một người thân yêu để giúp tôi làm việc." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn là một người thân yêu để giúp tôi làm việc." câu này tiếng anh là: You're a dear to help me do the work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login