"Hình ảnh này chắc chắn không tâng bốc chị tôi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Hình ảnh này chắc chắn không tâng bốc chị tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hình ảnh này chắc chắn không tâng bốc chị tôi." câu này dịch sang tiếng anh:This picture surely doesn't flatter my sister.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login