"Họ chặt cây để bắc cầu." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Họ chặt cây để bắc cầu." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ chặt cây để bắc cầu." câu này dịch sang tiếng anh là: They chopped down a tree to bridge the stream.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login