"Các biện pháp kích động sự phản đối mạnh mẽ trong giới cánh hữu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Các biện pháp kích động sự phản đối mạnh mẽ trong giới cánh hữu." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các biện pháp kích động sự phản đối mạnh mẽ trong giới cánh hữu." tiếng anh là: The measures provoked vigorous opposition in right-wing circles.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login