"Bây giờ tôi đang ở trong tình trạng lấp lửng cho đến khi tôi biết liệu tôi đã có việc làm chưa." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Bây giờ tôi đang ở trong tình trạng lấp lửng cho đến khi tôi biết liệu tôi đã có việc làm chưa." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bây giờ tôi đang ở trong tình trạng lấp lửng cho đến khi tôi biết liệu tôi đã có việc làm chưa." tiếng anh câu này là:I'm in limbo now until I know whether I've got the job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login