"Cô là một vũ công của thiên tài." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cô là một vũ công của thiên tài." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô là một vũ công của thiên tài." câu này tiếng anh dịch: She is a dancer of genius.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login