"Ý tưởng thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi đã ăn sâu vào hầu hết mọi người." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Ý tưởng thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi đã ăn sâu vào hầu hết mọi người." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ý tưởng thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi đã ăn sâu vào hầu hết mọi người." tiếng anh dịch: The idea of doing our duty is deeply ingrained in most people.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login