"Tôi nghĩ đó là gợi ý của tôi để giải thích tại sao tôi ở đây." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi nghĩ đó là gợi ý của tôi để giải thích tại sao tôi ở đây." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ đó là gợi ý của tôi để giải thích tại sao tôi ở đây." dịch câu này sang tiếng anh là: I think that's my cue to explain why I'm here.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login