"Một số luật đã mâu thuẫn. Theo đó, các biện pháp đã được thực hiện để làm rõ chúng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Một số luật đã mâu thuẫn. Theo đó, các biện pháp đã được thực hiện để làm rõ chúng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số luật đã mâu thuẫn. Theo đó, các biện pháp đã được thực hiện để làm rõ chúng." câu này dịch sang tiếng anh:Some of the laws were contradictory. Accordingly, measures were taken to clarify them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login