"Kim đã nói chuyện bằng tiếng Nga." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Kim đã nói chuyện bằng tiếng Nga." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kim đã nói chuyện bằng tiếng Nga." tiếng anh là: Kim was conversant in Russian.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login