"Kiến thức mà bạn bè không còn tin tưởng anh là một viên thuốc đắng để nuốt." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Kiến thức mà bạn bè không còn tin tưởng anh là một viên thuốc đắng để nuốt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kiến thức mà bạn bè không còn tin tưởng anh là một viên thuốc đắng để nuốt." tiếng anh câu này dịch: The knowledge that his friends no longer trusted him was a bitter pill to swallow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login