"Ông được nhắc nhở bởi lòng yêu nước." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Ông được nhắc nhở bởi lòng yêu nước." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông được nhắc nhở bởi lòng yêu nước." dịch câu này sang tiếng anh là: He was prompted by patriotism.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login