"Cô đang nôn nóng muốn nói với Natalia chuyện gì đã xảy ra." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô đang nôn nóng muốn nói với Natalia chuyện gì đã xảy ra." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đang nôn nóng muốn nói với Natalia chuyện gì đã xảy ra." tiếng anh là: She was bursting with impatience to tell Natalia what had happened.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login