"Chúng tôi cần thêm một chút hệ thống theo cách chúng tôi sắp xếp các tệp của mình." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chúng tôi cần thêm một chút hệ thống theo cách chúng tôi sắp xếp các tệp của mình." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi cần thêm một chút hệ thống theo cách chúng tôi sắp xếp các tệp của mình." tiếng anh dịch: We need a bit more system in the way we organize our files.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login