"Tôi không thể chịu được khi thấy bạn như thế này." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi không thể chịu được khi thấy bạn như thế này." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể chịu được khi thấy bạn như thế này." tiếng anh câu này dịch: I can't bear to see you like this.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login