"Chúng ta nên thảo luận về các vấn đề của chất." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Chúng ta nên thảo luận về các vấn đề của chất." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta nên thảo luận về các vấn đề của chất." dịch câu này sang tiếng anh là: We should be discussing matters of substance.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login