"Họ đã không nhận ra rằng chúng tôi đã phá vỡ mã bí mật của họ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Họ đã không nhận ra rằng chúng tôi đã phá vỡ mã bí mật của họ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã không nhận ra rằng chúng tôi đã phá vỡ mã bí mật của họ." câu này dịch sang tiếng anh:They didn't realise that we'd broken their secret code.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login