"Cô ấy là phù thủy, và cô ấy sẽ bỏ bùa bạn nếu cô ấy bắt được bạn." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cô ấy là phù thủy, và cô ấy sẽ bỏ bùa bạn nếu cô ấy bắt được bạn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy là phù thủy, và cô ấy sẽ bỏ bùa bạn nếu cô ấy bắt được bạn." dịch câu này sang tiếng anh là: She's a witch, and she'll cast a spell on you if she catches you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login