"Lời đề nghị của họ quá thấp, tôi coi đó là một sự xúc phạm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Lời đề nghị của họ quá thấp, tôi coi đó là một sự xúc phạm." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lời đề nghị của họ quá thấp, tôi coi đó là một sự xúc phạm." câu này tiếng anh dịch: Their offer was so low I took it as an insult.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login