"Làm cho bản thân trở nên vừa vặn - bạn trông thật bừa bộn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Làm cho bản thân trở nên vừa vặn - bạn trông thật bừa bộn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm cho bản thân trở nên vừa vặn - bạn trông thật bừa bộn." tiếng anh dịch: Spruce yourself up a fit-you look a mess.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login