"Đấu trường sẽ không được hoàn thành cho đến khi các nhà tài trợ tư nhân bỏ ra nhiều tiền hơn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đấu trường sẽ không được hoàn thành cho đến khi các nhà tài trợ tư nhân bỏ ra nhiều tiền hơn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đấu trường sẽ không được hoàn thành cho đến khi các nhà tài trợ tư nhân bỏ ra nhiều tiền hơn." dịch sang tiếng anh: The arena won't be finished until private donors fork over more money.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login